ANBI - Status

Medewerkers worden beloond volgens de CAO Welzijn

Vrijwilligers krijgen hun reiskosten op declaratie vergoed alsmede andere onkosten die na overleg en met instemming van de coördinator zijn gemaakt. Voor cursussen en bijeenkomsten in de avonduren kan voorafgaand een eenvoudige maaltijd worden bereid of vergoed.

Bestuursleden ontvangen een zelfde vergoeding als de vrijwilligers.

 

Donaties

Bankrekening nr.: NL05 INGB 0005 076231
t.n.v. : Stg vrijw hulpverl aan gedetineerden en ex-gedet

Hemonylaan 9a- sous
1074 BG AMSTERDAM

Naam: Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan
gedetineerden en ex-gedetineerden

RSIN / Fiscaal nummer : 8007 63 567