BEZOEK

De stafleden en vrijwilligers van de Stichting Vrij bezoeken de gedetineerden, die geen of sporadisch bezoek ontvangen, in de Penitentiaire Inrichtingen.
Het gaat hier om hulpverleningsgesprekken waarbij het sociale aspect voorop staat.

In bijna alle gevallen zijn de bezoeken over een langere periode en gemiddeld één keer per week. De bezoeken zijn meestal van praktische/sociale aard en vaak in samenwerking met het casemanagers (maatschappelijk werk) van de desbetreffende inrichting.
We werken met vrijwilligers uit diverse taalgebieden of mensen die bepaalde talen machtig zijn. Door de gevarieerdheid in ons vrijwilligersbestand kunnen we praktisch aan elk verzoek voldoen.
Waren we vroeger alleen actief in Amsterdam en omstreken, zijn we tegenwoordig actief over het hele land.
Onze bezoeken worden erg gewaardeerd en vaak ontstaat er een vertrouwensband tussen de bezoeker en gedetineerde.

We bezoeken in verschillende inrichtingen zoals T.B.S. klinieken, Penitentiaire Psychiatrische Centra, maar ook Huizen van Bewaring, enzovoorts.

 

Maak hier direct een bezoekaanvraag.

 

Aangevraagd door(*)
Geef aan wie de aanvraag doet

Wat wordt er aangevraagd(*)
We willen graag weten wat er wordt aangevraagd.

Gegevens gedetineerde

Voornaam(*)
Vul een voornaam van de gedetineerde in.

Achternaam(*)
Vul een achternaam van de gedetineerde in.

geslacht
Ongeldige invoer

Nationaliteit
Vul een nationaliteit in

Spreektaal
Vul de spreektaal in

Registratienummer
Vul een registratienummer in

Penitentiaire inrichting(*)
Vul de naam van de penitentiaire inrichting in.

Dag en tijd bezoek
Ongeldige invoer

Gegevens contactpersoon PI

Voornaam
Vul de voornaam van de contactpersoon binnen de Penitentiaire inrichting in.

Achternaam
Vul de achternaam van de contactpersoon binnen de Penitentiaire inrichting in.

Telefoonnummer
Voer een geldig telefoonnummer in van de contactpersoon binnen de Penitentiaire Inrichting

E-Mail
Vul het email adres van de contactpersoon binnen de Penitentiaire Inrichting in.

Aanvullende informatie
Vul een bericht in.

Type de code over(*)
Type de code over Andere code Er is een ongeldige code ingevuld of de code is verlopen.