vrijwilligers bezoeken gevangenen

Stichting vrij is een belangenbehartiger voor gedetineerden en ex-gedetineerden. Het werk bestaat uit het bezoeken van gedetineerden die geen tot weinig bezoek krijgen van familie en /of vrienden. We verstrekken informatie en bieden hulp aan ex-gedetineerden, daar waar het mogelijk is.

De bezoeken zijn vooral van sociale aard, vaak met enige praktische hand en spandiensten. Al deze werkzaamheden worden (onbetaald) door vrijwilligers en stagiairs uitgevoerd.