S.T.E.K.

De Stichting Tijdelijk Eigen Kamer (STEK), opgericht in 1977, heeft als hoofddoel het verlenen van tijdelijke huisvesting aan ex-gedetineerden met een woonverleden in Amsterdam. Hiervoor heeft de Stichting tien woningen in beheer.

Door het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan ex-gedetineerden hoopt STEK de terugkeer in de maatschappij te ondersteunen en bij te dragen aan het voorkomen van recidive.

Na detentie hoef je er niet alleen voor te staan